سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
بسی دانشمند که دنیا نابودش کرده است . [امام علی علیه السلام]

دنیای کوچک چشمان من

ارسال‌کننده : Ganjavi در : 95/5/7 4:11 عصر

سلام 

امروز پنج شنبه است

ومن همچنان منتظر هستم

منتظر کسی که در دنیای کوچک چشمانم به طور اتفاقی گم شد

کسی که چشمان من اورا به دنیای کوچکم راهنمایی کرد

ومن نمیدانم 

چیست ان نامــــــــــش

دوســـــــــت 

رفیــــــــــــــــــــــــــق

معشوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

وامیدوارم اوبه موقع دوباره متوجه دنیای چشمان من شود

تا انتظار مرا ازپا درنیاورد.....

‌       ‌       samira

 
کلمات کلیدی :

دنیای کوچک چشمان من

ارسال‌کننده : Ganjavi در : 95/5/7 4:5 عصر

حرمت ها را نشکنیم

‏شاید روزی، جایی به دلیلی

‏مجبور باشیم به هم "سلام" کنیم!

‏همیشه ‏به حد یک سلام هم شده

‏حرمت نگه داریم
کلمات کلیدی :